Ochrona Osób i Mienia


Chronimy Twoje mienie i pracowników

W ramach ochrony mienia podejmujemy działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Nasi Klienci, wśród nich właściciele, inwestorzy oraz zarządcy nieruchomości, korzystają z naszych usług na każdym etapie realizacji inwestycji oraz późniejszego bieżącego użytkowania obiektu.

Koncesja MSW w zakresie ochrony fizycznej nr L-0032/13.