Ochrona mienia,
utrzymanie czystości

BISPRO Sp. z o.o. świadczy usługi ochrony mienia firm, instytucji i osób prywatnych oraz utrzymania czystości w obiektach biurowych, przemysłowych i na terenach zewnętrznych. Działamy na terenie woj. małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

695-055-328   665-001-768

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO CZYSTOŚĆ

Ochrona osób i mienia

W ramach ochrony mienia podejmujemy działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

Systemy bezpieczeństwa


Usługi zabezpieczenia technicznego obiektów realizujemy w formie montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i napraw w miejscach ich zainstalowania.

Utrzymanie czystościOferujemy usługi utrzymania czystości: sprzątanie biur, obiektów przemysłowych i mieszkalnych, całoroczne utrzymanie terenów utwardzonych i zielonych wokół budynków, w tym odśnieżanie. Pełna paleta specjalistycznych usług sprzątania.

Kontakt

BISPRO sp. z o.o.
ul. Ujastek 7
31-752 Kraków
tel. 12 683-83-78
e-mail: bispro@bispro.pl
www.bispro.pl

Dane rejestrowe

NIP: 6783145952
REGON: 122665883
KRS: 0000438171
Koncesja MSW: L-0032/13
Nr rachunku bankowego - Pekao SA
87 1240 4588 1111 0010 7904 2665