Odpis na PFRON

Jeśli poszukują Państwo skutecznej możliwości obniżenia, a nawet całkowitej likwidacji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to nasza oferta skierowana jest właśnie do Państwa.

695-055-328

OCHRONA BEZPIECZEŃSTWO CZYSTOŚĆ

Odpis na PFRON

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia wpłat na PFRON w danym okresie przyjmuje się ww. kwotę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) – art. 2 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1.

Przykład

Przedsiębiorstwo zatrudniające 200 osób dokonuje wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych średnio w wysokości około 15.000 zł miesięcznie co daje roczną kwotę około 180 000 zł.

Wysokość wpłat na Fundusz może ulec zmniejszeniu w przypadku zakupu usługi u pracodawcy osiągającego odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Z tytułu podpisania umowy z BISPRO Sp z o.o. w zakresie ochrony osób i mienia, utrzymania czystości, wynajmu pracowników (outsourcing) lub innych usług, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość odpisu, umożliwiającego znacznie zmniejszenie wpłaty na PFRON.

Jeśli wartość usług dla omawianego przykładu wyniosłaby np. ok. 400.000 zł rocznie, dany podmiot mógłby zyskać 180.000 zł rocznie (400.000 * 30% = 120.000) oczywiście podpisując umowę z BISPRO Sp. z o.o., która oferuje wskaźnik odpisu na poziomie nie mniejszym niż 30%.

Jak to wygląda w praktyce?

BISPRO Sp. z o.o., po zmianach w przepisach ( w szczególności Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku / Dz.U. 1997 nr 123 poz 776; Dz. U. 2011 r. Nr 127,poz. 721 i Nr 171,poz. 1016./ obowiązujący w nowej wersji od 01.01.2011 r.) jako jedna z nielicznych firm utrzymuje wysoki comiesięczny, oscylujący w granicach nie mniej niż 30% wartości faktury netto, odpis w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W razie dalszych pytań, zachęcamy do kontaktu:

12 683-72-41

695-055-328

bispro@bispro.pl

Kontakt

BISPRO sp. z o.o.
ul. Ujastek 7
31-752 Kraków
tel. 12 683-83-78
e-mail: bispro@bispro.pl
www.bispro.pl

Dane rejestrowe

NIP: 6783145952
REGON: 122665883
KRS: 0000438171
Koncesja MSW: L-0032/13
Nr rachunku bankowego - Pekao SA
87 1240 4588 1111 0010 7904 2665